NAŠE VYBAVENIE

  
 

Doprava

Stroje pre zemné práce

    
 

Stroje pre spracovanie betónov

    

Stroje pre tlakové čistenie 150 , 250 , 300 , 500 Bar

      

Lešenie  1200 m2

Malé ručné náradie 

    Viac tu: http://www.izolaciestavieb.sk/kde-nas-najdete2/nase-vybavenie/